Pranje fasade i krovova

Pranje fasada i krovova spada u klasična održavanja nekretnina. Novi materijali i tipovi gradnje zahtijevaju i nove vrste čišćenja za kojima prije nije bilo potrebe. Silikonsko/silikatne fasade najčešće su zaražene sa gljivicama koje je potrebno izliječiti, a prema potrebi i impregnirati. Posjedujemo vlastitu opremu za pranje koja nam omogućava da operemo manje objekte bez uporabe skela i/ili visinskih vozila kojima direktno stvaramo uštedu za naše klijente.

 

Naša velika prednost je što smo u mogućnosti oprati sve vrste fasada pa razne kombinacije materijala nam ne predstavljaju nikakav problem.

Vrste fasada koje peremo;

  • Silikonsko silikatne
  • Staklene 
  • Kamena
  • Drvene
  • Aluminijske
  • I dr.